Drenaažide ehitus ja parandustööd

Hoone ümber asetsev drenaažitorustik kogub kokku pinnases oleva liigvee ja suunab selle kas sademeveekanalisatsiooni või kraavi. Sageli paigaldatekse drenaaž ka terve hoone alla, eriti just keldrikorrustega majade puhul, et takistada maapinnas leiduva vee tungimine hoonesse. Drenaažitoru põhi peab olema vähemalt 0,2 m allpool kuivendatava pinna alumisest äärest, vältimaks hoone või vundamendialuse tühjaks uhtumist. Dreen peab paiknema külmumissügavusest madalamal. Drenaažisüsteemi on vaja aeg ajalt kontrollida (olenevalt pinnase omadustest) ja vajadusel puhastada kontrollkaevud või koguni teostada terve süsteemi läbipesu.