Septikute ja biopuhastite paigaldus

SEPTIK
Pinnaspuhasti ehk septiku puhul on tegemist heitvee käitlussüsteemiga, kus reovesi peale seal sisalduvate hõljuvate osakeste settitamist settemahutis immutatakse imbtorude abil pinnasesse, kus tekkinud mikroobid "söövad" ära vees lahustunud toitained. Septiku tööpõhimõte seisneb selles, et hoonest väljuvad reoveed suunatakase settemahutisse, kus erinevate kambrite süsteemi abil settitatakse ja eraldatakse seal vees hõljuvad osad. Edasi viibib reovesi septikus ca (2-3) päeva, mille tulemusel hakkab septikus toimuma käärimisprotsess, mis tagab miroobide ja bakterite tekkimise, mis omakorda hakkavad sööma vees lahustunud toiteaineid. See protsess jätkub ka reovee immutamisel pinnasesse vastava imbväljaku abil.

Septikut tuleb tühjendada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks korda aastas. Sagedasem tühjendamine pikendab imbsüsteemi eluiga.

Septikute eelised:
1. võrreldes reoveemahutitega ei vaja pidevat tühjendamist, seega ekspluatatsioon on odavam
2.
vee tarbimisel ei teki piiranguid võrreldes reoveemahutitega (täitumine)

Septikute miinused:
1. vajab tihemat tühjendamist kui biokeemilised- ja biopuhastid (u. 2 korda aastas)
2. teatud piirkondades pole lubatud paigaldada
3. umbes 10 aasta tagant tuleb imbväljak uuendada
4. kõrgem paigaldusmaksumus kui reoveemahutitel


BIOPUHASTI
Kui puudub võimalus ehitada imb- või filterväljakut või pole see mingil põhjusel lubatud, on võimalus paigutada biopuhasti. Biopuhasteid ja nende süsteeme on mitmeid, nende kohta saab rohkem ja täpsemat infot tootjate kodulehtedelt.

Biopuhastite eelised:
1. Kõrgetasemeline jäätmepuhastus.

2. Seda on kerge hooldada, seade on kergesti ligipääsetav .

3. Polüeteenist kest, mis on agressiivsete jäätmete suhtes vastupidavam kui betoon

4. Ei vaja paigaldamiseks palju ruumi.

5. Iseteeninduslik

6. Ebameeldiva lõhnata

7. Keskkonnasõbralik