Lammutustööd

Kraavimees OÜ tegeleb ka lammutustöödega.

Teostame ehitiste ja hoonete lammutamistöid nii käsitsi kui ka vastava tehnikaga. Vajadusel korraldame ka Teie lammutatava objekti prahi äraveo või ümbertöötlemise.