Materjalide müük

Kraavimees OÜ teenuste teostamisega seonduvalt peame oluliseks pakkuda oma klientidele müügiks alljärgnevaid materjale:

1. Liiva ja kruusa müük koos transpordiga
2. Erineva fraktsiooniga maakivikillustiku ning paekivikillistiku müük koos transpordiga

3. Mulla müük koos transpordiga

4. Septikute müük

Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust meie esindajaga kas telefoni teel või läbi kodulehe kontaktivormi.