Ettevõttest

Kraavimees OÜ alustas oma tegevust 2011. aastal. Ettevõte põhitegevus on kommunikatsioonide välistrasside ehitus ja kaevetööd. Suure osa meie tööst moodustavadki kanalisatsiooni-, vee- ja drenaažitrasside rajamine, imbväljakute ehitus, maaküttekontuuride ja kollektorite paigaldus ning haljastustööd. Oma tegevuses pakume operatiivset abi veeavariide ja kanalisatsiooniummistuste likvideerimisel. Klientide paremaks teenindamiseks kasutame oma tööjõudu ja tehnikat parimas kombinatsioonis.

Loomulikult ei piirdu meie võimekus vaid ülalkirjeldatud kaevetöödega, seetõttu on mõistlik oma soovidega pöörduda otse meie esindaja poole.

Oma teenuseid pakkudes peame oluliseks, et tööd oleks tehtud kvaliteetselt ja õigeaegselt ning teostatud töödele anname alati garantii. Ettevõtte hinnapoliitika on paindlik ning võimalusel pakume kliendile tasumist järelmaksu tingimustel.

Kraavimees OÜ omab järgnevaid registreeringuid Majandustegevusregistris ning neist tulenevaid õigusi loetletud tööde/teenuste osutamiseks:

EEJ002989, ehitusjuhtimine: ehitise omaniku ehitustehniline konsulteerimine ja esindamine

EEO002852, omaniku järelvalve: üldehituslik, vee- ja kanalisatsioonitööd, jahutussüsteemid, sidesüsteemid, nõrkvoolusüsteemid, kütte- ja ventilatsioonitööd, ehitiste kontrollimis- ja juhtimissüsteemide automatiseerimine

EEH006519, ehitamine: üldehituslik, hüdrotehnilised ehitised, hoone- ja kinnistusisesed küttesüsteemid ja soojussõlmed, ventilatsioonisüsteemid, tahkekütusega köetavad küttesüsteemid, hoone- ja kinnistusisesed veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid